Szacunki brakarskie z telefonem

Wstęp

Wykonanie szacunków brakarskich na zrębach sposobem tradycyjnym wymaga zaangażowania dwóch osób. Jedna para rąk nie wystarcza do utrzymania średnicomierza, farby, długopisu i raptularza w taki sposób, aby sprawnie się tym posługiwać.
Instalacja na telefonie z androidem kilku aplikacji, ich odpowiednie skonfigurowanie oraz połączenie działania ze skryptami Bash pozwala zrobić z telefonu urządzenie rejestrujące pomiary pierśnic na podstawie głosu. Wyniki zapisywane są jeden pod drugim w pliku tekstowym w pamięci telefonu. Każdy zapis zawiera informację na temat gatunku, klasy i pierśnicy.
Po wykonaniu wszystkich pomiarów na danej powierzchni, taki plik można przetworzyć za pomocą odpowiedniego skryptu aby otrzymać podsumowanie z liczbą sztuk według gatunków, klas i stopni grubości.

Które programy będą potrzebne


Tekst alternatywny

Termux
Jest emulatorem terminala na androidzie. Pozwala na wykonywanie skryptów i poleceń powłoki Bash systemu linux.
Aplikacja darmowa.

Tekst alternatywny

Termux:Task
Stanowi dodatek do programu Termux. Stworzony został do współpracy z Taskerem. Umożliwia wykonywanie skryptów w okolicznościach określonych w Taskerze.
Aplikacja płatna. Cena 8,89 zł.

Tekst alternatywny

Termux:API
Dodatek do Termux. Umożliwia programowanie niektórych funkcji w telefonie. W naszym przypadku chodzi o zaprogramowanie odtwarzania dźwięków.
Aplikacja darmowa.

Tekst alternatywny

Tasker
Program do tworzenia zadań, które mają być wykonywane w telefonie. Zadanie (task) jest realizowane na podstawie profilu definiującego okoliczności (stan telefonu lub zaistniałe zdarzenie) wyzwalające wykonanie zadania.
Program płatny. Cena 14,99 zł.

Tekst alternatywny

AutoVoice
Program współpracujący z Taskerem, umożliwiający wykonywanie poleceń na podstawie komend głosowych.
W pewnym zakresie program działa w wersji darmowej jednak aby uzyskać oczekiwany rezultat należy zainstalować wersję płatną. Cena 12,99 zł.

Jak to działa

Zapis pomiarów odbywa się tylko wtedy, kiedy ustawiona jest opcja nasłuchiwania komend.
AutoVoice korzysta z usługi przetwarzania mowy na tekst, więc niezbędny jest dostęp do internetu.
Żeby mieć kontrolę nad tym co program zanotował, aplikacja po rozpoznanej komendzie powtarza co "zrozumiała". Jeżeli takiej odpowiedzi nie będzie, to znaczy, że nic nie zostało zapisane i komendę trzeba powtórzyć. Czasami może się zdarzyć, że program coś źle "zrozumiał" a tym samym źle zapisał wynik. W takiej sytuacji należy wydać komendę "źle", która powoduje usunięcie ostatniego wpisu. Aplikacja wtedy odpowiada "Powiedz to jeszcze raz".
Domyślnym gatunkiem jest sosna. Mierząc sosnę nie trzeba a nawet nie należy mówić gatunku. Domyślną klasą jakości jest C. Tutaj też nie należy mówić C. Nie jest rozpoznawana klasa D ponieważ w raptularzu nie ma na to osobnej rubryki. W przypadku gatunków innych niż sosna nie ma podziału na klasy. Zasada jest taka, że najpierw mówi się gatunek (za wyjątkiem sosny) lub klasę (za wyjątkiem klasy C) a na końcu pierśnicę.
Wyniki zapisywane są w pliku pomiary.txt w katalogu Pliki. Ostatni wynik jest zawsze na dole.
O tym jak uzyskać podsumowanie wszystkich wyników opiszę w dalszej części.

Instalacja

Instalację wykonałem na telefonie Samsung Galaxy XCover3 model SM-G388F z wersją androida 5.1.1. Nie wiem czy na innych wersjach wszystko tak samo będzie działać.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie ze sklepu Play wcześniej wymienionych programów czyli: Termux, Termux:Api, Termux:Task, Tasker i AutoVoice.
AutoVoice instalujemy w wersji darmowej, która daje możliwość przez jakiś czas korzystania z pełnej funkcjonalności. Należy tę opcję włączyć. Jeżeli wszystko będzie działało, po okresie próbnym wykupujemy wersję płatną.
Na pulpicie telefonu powinny pojawić się ikony Termux, Tasker i AutoVoice. Klikamy w ikonę Termux i wpisujemy następujące polecenie:

pkg install termux-api

Potwierdzamy.
Zwracam uwagę na to, że przy wpisywaniu poleceń mają znaczenie spacje i wielkość liter!
Żeby przejść do kolejnych czynności instalacyjnych, najpierw należy pobrać moje skrypty.
Stąd pobierz skrypty.
Rozpakowujemy pobrany plik zip.
W pamięci urządzenia odnajdujemy folder Download i opróżniamy go ze wszystkich plików, tak żeby pozostał pusty, a następnie umieszczamy w nim skrypt skopiuj.
W konsoli Termux wpisujemy kolejne polecenie:

cat "/storage/emulated/0/Download/skopiuj" > "/data/data/com.termux/files/home/skopiuj"

Potwierdzamy.
Wpisujemy następne polecenie:

chmod +x ./skopiuj

Potwierdzamy.
Usuwamy z folderu Download skrypt skopiuj, a następnie umieszczamy tam skrypty: skopiuj_dz i skopiuj_t.
W konsolę Termux wpisujemy kolejne polecenie:

./skopiuj

Potwierdzamy.
Z folderu Download powinny zniknąć skrypty.
Wpisujemy kolejne polecenia i potwierdzamy.

mkdir "/data/data/com.termux/files/home/dzw/"

Potwierdzamy.

mkdir "/data/data/com.termux/files/home/.termux/"

Potwierdzamy.

mkdir "/data/data/com.termux/files/home/.termux/tasker/"

Potwierdzamy.
W folderze Download umieszczamy skrypty: pomiary i pods_pomiar.
Następnie wpisujemy polecenie:

./skopiuj_t

Potwierdzamy.
Z folderu Download powinny zniknąć skrypty.
Zanim przejdziesz do dalszej części instalacji napisz do mnie wiadomość abym mógł wysłać Ci zestaw dźwięków.
Rozpakuj dźwięki i umieść je luzem (bez folderu) w katalogu Download.
W konsoli Termux wpisz polecenie:

./skopiuj_dz

i potwierdź.
Po wykonaniu tego polecenia dźwięki powinny zniknąć z katalogu Download.

Kolejne polecenie:

exit

Zatwierdź.
Wyszliśmy z aplikacji Termux.
W pamięci urządzenia obok katalogu Download utwórz katalog o nazwie Pliki
Wszystkie pliki i katalogi zostały zainstalowane.

Konfiguracja

Wchodzimy w ustawienia telefonu do zakładki dostępność i dla Taskera i AutoVoice ustawiamy na włączone.
Klikamy na ikonkę AutoVoice znajdującą się na pulpicie telefonu i szukamy opcji uruchamiającej wersję z pełną funkcjonalnością na okres próbny.
Uruchamiamy tę opcję i wychodzimy z AutoVoice.
Kopiujemy tekst znajdujący się w pliku regex_pomiary.txt (był w paczce ze skryptami) abyśmy później mogli go wkleić w odpowiednie miejsce.
Klikamy na ikonkę Taskera na pulpicie telefonu.
Wchodzimy w zakładkę PROFILES (u góry). Klikamy w znak "+" znajdujący się na dole w kółku. W okienku, które się pojawia klikamy Event.
W następnym okienku klikamy Plugin (możliwe, że trzeba zjechać w dół)
W następnym okienku klikamy AutoVoice.
W następnym okienku klikamy Recognized (trzeba zjechać trochę w dół).
W następnym okienku klikamy na znak ołówka w kwadraciku obok (z prawej strony) napisu Configuration.
W następnym okienku klikamy The Hard Way.
W następnym okienku klikamy w opcję Command Filter. Tu należy wkleić wcześniej skopiowany tekst z pliku regex_pomiary.txt. Po wklejeniu klikamy ok, zjeżdżamy w dół i zaznaczamy opcję Use Regex.
Jeszcze trochę zjeżdżamy w dół i klikamy Precision. Wpisujemy 5 i zatwierdzamy ok.
Używając na telefonie przycisku wstecz cofamy się do momentu aż u góry wyświetlacza zobaczymy napis Event edit.
Klikamy na strzałkę w lewo znajdującą się przy tym napisie. Pojawia nam się okienko z istniejącymi zadaniami (może być puste).
Klikamy na znak "+" znajdujący się w prawym górnym rogu tego okienka. Wpisujemy: pomiary i zatwierdzamy.
W następnym okienku klikamy na znak "+" w kółku na dole.
W następnym okienku klikamy Plugin.
W następnym okienku klikamy Termux:Task.
W następnym okienku klikamy na znak ołówka w kwadraciku przy napisie Configuration.
W następnym okienku w pole znajdujące się wyżej wpisujemy: pomiary, a w pole znajdujące się niżej: "%avcomm" (znaki cudzysłowu też).
Następnie klikamy w strzałkę znajdującą się obok napisu Termux:Task (lewy górny róg wyświetlacza).
Potem klikamy w strzałkę obok napisu Action Edit (lewy górny róg wyświetlacza).
Potem klikamy w strzałkę obok napisu Task Edit.
Wychodzimy z Taskera.
Należy jeszcze ustawić program AutoVoice tak, aby rozpoznawał głos w języku polskim. W tym celu klikamy w ikonkę AutoVoice, potem w General Settings potem w Default Recognize Settings potem zjeżdżamy w dół i klikamy w Language. Tam zaznaczamy opcję: polski(Polska)-pl-PL.
Za pomocą przycisku wstecz wychodzimy z AutoVoice.

Na tym etapie program powinien już dać radę rejestrować pomiary, chociaż jeszcze nie będzie robił podsumowania. Sprawdźmy to.
Zapnij do telefonu słuchawki.
Kliknij na ikonkę AutoVoice.
Zjedź w dół i naciśnij General Settings.
Zjedź w dół i kliknij AutoVoice Continuous.
Kliknij Stream To Muste i ustaw opcję Don't Mute.
Naciśnij przycisk wstecz na telefonie.
Uruchom nasłuchiwanie komend za pomocą opcji Control Continuous.
Powinieneś usłyszeć powtarzające się charakterystyczne dźwięki. Są to odstępy czasu, w których ma zmieścić się jedna komenda. Wypowiadaj komendy typu: brzoza 15, b 44, osika 20, 33, kopalniak 20 itd...
Jeśli pomiar jest zapisany, program powtarza komendę. Sprawdź czy w katalogu Pliki utworzył się plik o nazwie pomiary.txt i czy w tym pliku zapisują się pomiary.
Włączanie i wyłączanie nasłuchiwania komend zawsze będzie się odbywać przez ustawianie tej opcji Control Continuous.

Jeśli wszystko jest w porządku przystępujemy do utworzenia opcji podsumowującej.
Klikamy w ikonkę Taskera.
Klikamy zakładkę TASKS.
Klikamy znak "+" w kółku w dole wyświetlacza.
W okienku, które się wyświetliło wpisujemy: Podsumowanie i zatwierdzamy.
Klikamy na dole na środkowy kwadrat składający się z 9 małych kwadracików.
Klikamy Material i wybieramy sobie ikonkę której chcemy używać do podsumowania.
Klikamy znak "+" w kółku na dole wyświetlacza.
Klikamy Plugin.
Klikamy Termux:Task.
Klikamy na znak ołówka w kwadraciku obok napisu Configuration.
W górnym polu wpisujemy pods_pomiar Niższe pole pozostawiamy puste a w kwadraciku zaznaczamy opcję: Execute in a terminal session.
Następnie klikamy na strzałkę w lewym górnym rogu wyświetlacza obok napisu Termux:Task.
Klikamy na strzałkę obok Action Edit.
Klikamy na strzałkę obok Task Edit.
Wychodzimy z Taskera klawiszem wstecz.
Następnie przytrzymujemy palec na pustym polu wyświetlacza. Klikamy Witgety. W witgetach szukamy ikonki Tasker i klikamy na nią. Przytrzymujemy ikonkę Task 1x1 i przeciągamy na pulpit.
W oknie, które się otworzy klikamy na Podsumowanie.
Klikamy na strzałkę w lewym górnym rogu obok napisu Task.
Koniec ustawień.

Korzystanie z aplikacji


Włączanie i wyłączanie nasłuchiwania komend odbywa się za pomocą odpowiedniego ustawienia opcji Control Continuous. (AutoVoice → General Settings → AutoVoice Continuous → Control Continuous). Kiedy ta opcja jest włączona należy używać słuchawek ponieważ bez nich program "słyszałby" to co "mówi" i tworzyłaby się pętla.
O tym jaka jest zasada używania komend pisałem w części "Jak to działa"
Przykłady komend prawidłowych: 22, b 34, kopalniak 18, a 42, brzoza 19, olcha 33, osika 44.
Przykłady komend nieprawidłowych: sosna 15, sosna kopalniak 20, b świerk 30, 20 osika, 14 brzoza.
Oprócz wcześniej opisanych komend są jeszcze dwie: zaznacz i koniec.
Komenda zaznacz: jej zadaniem jest oznaczenie ostatniego wpisu gwiazdką. Program odpowiada "Zaznaczono" Wpisy z gwiazdką przy podsumowaniu liczone są oddzielnie. Może się to przydać w niektórych sytuacjach, np gdy brzozy nadające się na materiał tartaczny chcemy liczyć oddzielnie.
Komenda koniec: jej zadaniem jest podkreślenie dotychczas wykonanych pomiarów. Program odpowiada "Koniec pomiarów". Stworzyłem ją jako dodatkowe zabezpieczenie w wypadku gdybyśmy zaczęli mierzyć nową pozycję a zapomnielibyśmy zmienić nazwy pliku pomiary.txt.
Przypominam o istnieniu komendy źle, która jest potrzebna do usuwania ostatniego wpisu w sytuacji gdyby powstał błąd.
Program rozpoznaje następujące gatunki drzew: brzoza, świerk, dąb, olcha, osika, jodła, grab, buk, lipa, modrzew, klon, gruszka, jarzębina, wiąz, wierzba, czeremcha, jesion, akacja. Jeśli nie jest podany gatunek, zostaje zapisany jako sosna.
Pierśnice można podawać w zakresie od 7 do 99.

Program zawsze zapisuje pomiary do pliku pomiary.txt, który znajduje się w katalogu Pliki. Jeśli nie ma pliku pomiary.txt, to program go tworzy. Jeśli zakończyliśmy mierzyć jakąś pozycję i nie chcemy żeby więcej pomiarów się tam zapisywało, to musimy zmienić nazwę tego pliku, ale robimy to w ten sposób żeby pozostało słowo pomiary. Dodajemy znak podkreślenia i piszemy nr oddziału i wydzielenie. W nazwie nie powinno być spacji. Przykładowe nazwy: pomiary_114a.txt, pomiary_123b.txt itd.

Żeby wyświetlić podsumowanie trzeba kliknąć w ikonkę Podsumowanie. Wyświetla się lista plików z katalogu Pliki, które w nazwie mają słowo pomiary. Trzeba wybrać plik o który nam chodzi wpisując nr pozycji i zatwierdzić.

Po uruchomieniu nasłuchiwania komend zalecam wyłączenie wyświetlacza w celu zmniejszenia zużycia baterii. Przy baterii naładowanej do pełna po 3 godzinach rejestrowania pomiarów z wyłączonym wyświetlaczem pozostaje 40-45% baterii.

Istnieje możliwość wprowadzania pojedynczych komend bez używania słuchawek. Aby móc z niej korzystać należy wejść w widgety, odnaleźć ikonkę AutoVoice, kliknąć w nią a następnie przeciągnąć Recognize 1x1 na pulpit. Po kliknięciu w tę ikonkę, można zbliżyć telefon do ust i wypowiedzieć pojedynczą komendę.

Okres próbny na przetestowanie AutoVoice z pełną funkcjonalnością trwa 7 dni. Uaktualnienie do płatnej wersji polega na ściągnięciu aplikacji, która jest jakby paczką z różnymi dodatkami. Należy zainstalować dodatek voice.

KontaktLicznik: